pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

algoritmy „link-state“ • modernější, více stabilní než algoritmy vector-distance • objemy režijních dat, které je třeba šířit po síti, jsou menší – a nemusí se posílat tak často • stačí jen při změně, nemusí se posílat pravidelně!!!! • princip: – každý uzel pravidelně monitoruje průchodnost spojení ke svým sousedům • každou změnu distribuuje po celé síti – každý uzel má úplnou informaci o topologii celé sítě a o průchodnosti všech spojů • každý uzel si sám počítá nejkratší cesty • podle Dijkstrova algoritmu – "standardní" algoritmus pro výpočet cest v grafu – v praxi poněkud upravený kvůli větší robustnosti, stabilitě a konvergenci – každý uzel počítá "za sebe", případná chyba neovlivní ostatní uzly • je to náročnější na výpočetní kapacitu • příklad: – protokol OSPF • Open Shortest Path First