pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

hlavní úkol síťové vrstvy • doručovat data od jejich zdroje až k jejich koncovým adresátům – což typicky obnáší přenos přes mezilehlé uzly • linková vrstva se stará jen o doručováním k přímým sousedům (v dosahu přímého spojení)  a nezabývá se přenosem "dál" …. • k tomu je zapotřebí: – vyhledání vhodné (optimální) cesty k cílovému uzlu • tzv. směrování (routing), rozhodnutí o dalším (odchozím) směru přenosu – „přenesení“ přes mezilehlé uzly • tzv. forwarding – faktické předání datového paketu v odchozím směru • dalším úkolem síťové vrstvy je předcházet zahlcení – congestion control • podobné k řízení toku, ale není identické • dalším úkolem je (může být) zajištění tzv. kvality služeb – QoS, Quality of Service • mj. podpora multimediálních aplikací