pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

source routing • source routing – doslova: zdrojové směrování, směrování prováděné zdrojem • podstata: – každý jednotlivý rámec si v sobě nese úplný itinerář • úplný seznam uzlů, přes které má projít – tento „itinerář“ sestavuje odesílající uzel • proto „source“ routing – má to blíže k síťové vrstvě než k vrstvě linkové • v názvu to má „směrování“ (routing) • source routing je technika používaná na úrovni linkové vrstvy !!! – ačkoli "směrování" naznačuje síťovou vrstvu – používá se v Token Ringu • kde vezme odesílající uzel znalost o topologii sítě, na základě které sestaví úplný itinerář? – Před odesláním paketu (paketů) vyšle do sítě průzkumný paket – průzkumný paket (spíše rámec) se šíří záplavově (jako lavina), až dorazí ke svému cíli – po dosažení cíle se průzkumný paket vrací a nese v sobě údaj o cestě, kterou se k cíli dostal • záplavové rozesílání není moc šetrné k přenosové kapacitě – ale najde skutečně „nejkratší“ cestu – není to ale příliš adaptivní • po počátečním nalezení cesty