pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

příklady izolovaného směrování metoda horké brambory • idea: když začíná být zle, je vhodné se paketů zbavovat co možná nejrychleji – být zle = když začínají přetékat výstupní fronty – co nejrychleji se zbavit = odeslat tím směrem, který je momentálně nejméně vytížen • má nejkratší výstupní frontu • používá se to jako doplňková metoda pro případ, kdy jiná (základní) metoda směrování vede k přeplnění front – nebo v situaci, kdy je třeba zpracovat více paketů najednou, ale nelze je všechny odeslat stejným směrem • odešlou se jen některé, ostatní stylem "horké brambory" náhodné směrování • paket je směrován do náhodně zvoleného směru – jako "samostatná" metoda směrování nemá příliš velký smysl • zvolené cesty jsou sub-optimální, nemusí vést k cíli – používá se pro speciální účely • jako doplněk k "řádné" metodě směrování – například při přetékání výstupních front (jako alternativa k metodě horké brambory) – když směrovač nestíhá řádně zpracovat všechny pakety (když jeho rozhodovací kapacita nestačí, jsou některé pakety směrovány "řádně"a  jiné náhodně)