pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

klasifikace algoritmů směrování • algoritmy směrování se snaží hledat optimální cestu • co je optimální? – nejkratší • a v jakém smyslu? V počtu přeskoků, délce kabelu či přenosové cesty? – nejrychlejší • co do přenosového zpoždění, co do délky front? – nejlacinější • co do nákladů, poplatků? – ……. • obecně: zavede se určitá metrika, a tou se ohodnotí jednotlivé spoje v síti – algoritmy hledají optimální cestu podle této metriky – metrika může vyjadřovat např. počet přeskoků, celkovou dobu přenosu, nebo kombinaci  ….. • ne-adaptivní algoritmus: – nesnaží se reagovat na průběžné změny v síti (změny ohodnocení hran) – dokáže „vypočítat“ optimální trasy předem – nepotřebuje přenášet aktualizační informace – při výpadcích částí sítě může způsobit nefunkčnost sítě • adaptivní algoritmus – snaží se reagovat na průběžné změny v síti – musí „počítat“ optimální trasy průběžně – vyžaduje pravidelný přísun aktualizačních informací