pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

představa využití směrovacích tabulek (pro nespojovanou variantu směrování) • směrovací tabulka obsahuje trojice údajů <cílová síť; vzdálenost; odchozí směr> – směrovače typicky směrují podle příslušnosti k cílové síti • postup při zpracování paketu – paket obsahuje adresu cílové sítě – směrovač použije cílovou adresu jako klíč pro hledání v tabulce • prohledá tabulku, najde položku …. – podle nalezené položky směrovač  určí odchozí směr a předá paket tímto směrem • adaptace na změny v síti – obsah směrovacích tabulek se dynamicky mění • v závislosti na dění v síti • (adaptivní) směrovací algoritmy – neustále "přepočítávají" obsah směrovacích tabulek