pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

možné varianty řízení přístupu •              metody předcházející kolizím (CA, Collision Avoidance) –         většinou řízené metody, snaží se aby ke kolizím nedocházelo •              metody detekující kolize (CD, Collision Detection) –         připouští výskyt kolizí, ale jsou schopné je rozpoznat a reagovat na ně •         např. přístupová metoda Ethernetu (CSMA/CD) •              metody bez detekce kolizí –         nedetekují kolize, nesnaží se jim předcházet, neřeší je •         například přístupová metoda sítě Aloha •              metody eliminující kolize (CE, Collision Elimination) –         kolize úplně eliminují, tyto nenastávají –         obvykle  jde o plně řízené metody •              rezervační metody –         počítají s vyhrazením určitých zdrojů •         dopředu, bez explicitní žádosti •         na základě žádosti (objednávky) •              soutěžní metody –         zájemci o sdílený zdroj se utkají v soutěži o něj •         vítěz smí zdroj použít •         obvykle nedeterministické a distribuované řešení bez arbitra   •         např. CSMA/CD