pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

možné varianty řízení přístupu •              deterministické (řízené) metody –         mají jednoznačně definovaná pravidla, výsledek není ovlivněn náhodou a je plně predikovatelný •         vždy vedou k výsledku –         např. metody token passing •         Token Ring, FDDI •              nedeterministické (neřízené) metody –         jejich pravidla obsahují „náhodný“ prvek •         typu: „počkej náhodně zvolenou dobu“ –         jejich výsledek není predikovatelný –         nemusí vždy vést k výsledku •         vedou k výsledku jen s určitou pravděpodobností •              centralizované metody –         počítají s existencí centrálního „arbitra“, který rozhoduje –         většinou jde o řízené (deterministické) –         např. HDLC, 100 VG AnyLAN •              distribuované metody –         neexistuje v nich centrální řídící prvek –         metodu realizují jednotlivé uzly ve vzájemné součinnosti –         např. CSMA/CD (Ethernet)