pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

kde se problém přístupu řeší? •              RM ISO/OSI tento problém neřešil –         počítal se sítěmi WAN a dvoubodovými spoji, kde problém nenastává •              řešení přístupu bylo nutné vložit do RM ISO/OSI dodatečně –         ale kam? –         na jakou vrstvu? •              problém přístupu musí být řešen: –         nad fyzickou vrstvou •         využívá se přenos jednotlivých bitů –         pod linkovou vrstvou •         než se bude přenášet celý rámec, už by stanice měla mít zajištěn přístup k přenosovému médiu •              výsledek: –         mezi fyzickou a linkovou vrstvu byla umístěná "nová vrstva" –         fakticky: linková vrstva byla rozdělena na dvě podvrstvy: •         podvrstvu LLC (Logical Link Control) –       řízení linkového spoje (framing, spolehlivost – detekce, potvrzování, řízení toku atd.) •         podvrstvu MAC (Media Access Control) –       řeší přístup ke sdílenému médiu