pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

příposlech nosné •              stanice (obvykle) dokáží monitorovat stav sdíleného kanálu (přenosového média) –          zda je volné –          zda po něm právě někdo vysílá –          event. zda právě probíhá kolize •              je to označováno jako "příposlech nosné" (Carrier Sense, CS) •              lze to využít pro potřeby řízení přístupu ke sdílenému kanálu –          princip: stanice, která chce začít vysílat, nejprve "poslouchá nosnou", aby zjistila, zda je kanál volný •        pokud by někdo vysílal, pak do tohoto vysílání nevstupuje –       aby jej nenarušila •              ne vždy je ale příposlech nosné k dispozici –         nebo je využitelný – například pokud přichází se zpožděním a vztahuje se k dřívějšímu okamžiku •         realita mezitím může být úplně jiná •         nastává například při přenosech na delší vzdálenosti