pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

kolize •             do sdíleného kanálu může vysílat více stanic současně –        přenosový kanál to (obvykle) nijak fyzicky nepoškodí •             ale obsah vysílání to "poškodí" •        dochází k jeho znehodnocení a nemožnosti správně detekovat (rozpoznat), co bylo původně vysíláno •        je to nežádoucí situace, označovaná jako kolize!!! –       a je vhodné se jí vyhýbat, pokud je to jen možné   •             detekce kolizí: –        obvykle je možné kolize detekovat •         ale ne vždy –       příklad: rádiové rozhraní obvykle neumožňuje současně vysílat a přijímat »       pak nelze detekovat kolize při vlastním vysílání –        ně vždy se vyplatí kolizemi zabývat •        například pokud se kolize zjistí jen s příliš velkým zpožděním –       a realita může být mezitím úplně jiná