pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

vícenásobný přístup •              přenosový kanál je jeden –         pro veškerou komunikaci je k dispozici jen jeden přenosový kanál •              stanic (uzlů, terminálů, zařízení, …) je více –         a všechny mají přístup k přenosovému kanálu •         proto: MA, Multiple Access •             přenosový kanál je sdílený –         všechny stanice usilují o jeho využití –         způsob, jakým stanice usilují o sdílený kanál, může mít: •         řízený charakter •         charakter soutěže •         …… (jiný charakter) •              proto jsou nutné tzv. přístupové metody (access methods) –         pro koordinaci přístupu stanic ke sdílenému médiu     •              stanice se chovají autonomně –        generují požadavky (na přenos, resp. na využití sdíleného přenosového kanálu) s určitou četností •        nezávisle na činnosti ostatních uzlů –        po vygenerování jednoho požadavku čekají, dokud není uspokojen •         teprve pak přichází s dalším požadavkem –        poněkud zjednodušené, v praxi nemusí nastávat