pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

varianta PCF (Point Coordination Function) •              je to volitelná varianta –         není (dosud moc) implementována •              má centralizovaný charakter –         veškerou komunikaci řídí Access Point •         v režimu Infrastructure –         přidělování přenosové kapacity probíhá na principu rezervace •         AP pravidelně vysílá rezervační rámec, skrze který mohou uzly žádat o právo vysílat –         lze tak realizovat i QoS •         garantovat parametry, přidělovat přenosovou kapacitu   •              varianty DCF a PCF mohou koexistovat vedle sebe!!! –         dosahuje se toho vhodně volenými časovými odstupy mezi vysíláním rámců podle jednotlivých variant •         tzv. InterFrame Spacing •         "přednost" (kratší odstupy) mají rámce PCF