pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

metoda CDF CSMA/CA s RTS/CTS •              volitelná varianta –         vyskytuje se u "lepších" (dražších) provedení Wi-Fi zařízení •              princip: –         snaha eliminovat problémy skryté a předsunuté stanice –         snaha upozornit "ostatní" uzly na to, že po určitou dobu bude probíhat přenos, a že by do něj neměly zasahovat             –         B chce něco odvysílat k C: •         snaží se "vyřadit" A a D, aby do toho nevstupovali •              postup: –          B vyšle krátký rámec RTS, určený pro C •         RTS – Request To Send •         žádá jej o právo vysílat k uzlu C •         říká jak dlouho bude vysílání trvat –          tento RTS rámec by měly zachytit ostatní uzly v okolí uzlu B (např. A) •         měly by si z něj odvodit, jak dlouho bude B vysílat •         nastaví si "stopky", v podobě vektoru NAV –        Network Allocation Vector –          C odpoví krátkým rámcem CTS •         CTS – Clear To Send •         signalizuje připravenost k příjmu, •         říká, jak dlouho bude přenos trvat –          tento CTS rámec by měly zachytit ostatní uzly v dosahu uzlu C (např. D) •         nastaví si svůj NAV –          pak probíhá samotný datový přenos •         ostatní uzly čekají na konec vysílání (podle "stopek" v podobě vektoru NAV) •         během čekání se ostatní uzly nesnaží samy vysílat