pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

přístupové metody sítí Wi-Fi (802.11) •              není jedna,  ale je jich několik –         volitelných vs. povinných –         centralizovaných vs. distribuovaných •              DCF (Distributed Coordination Function) – povinná varianta –         nemá žádný centrální prvek/autoritu –         varianta CSMA/CA •         povinná –         varianta CSMA/CA s výměnou RTS/CTS •         volitelná, implementovaná v "lepších" produktech •              PCF (Point Coordination Function) – volitelná varianta –         AP řídí veškerou komunikaci, ke kolizím vůbec nedochází –         v praxi není (moc) implementováno •              používá se potvrzování –         kvůli poloduplexního způsobu fungování rádiového rozhraní vysílající uzel nepozná, že došlo ke kolizi •         nedozví se, že by měl přenos opakovat –         rámec se odvysílá vždy celý •         ale může se poškodit/ztratit i z jiných důvodů, než jen kvůli kolizi –       např. kvůli rušení –         řešení: •         příjemce musí přijetí rámce explicitně potvrdit –       posílá speciální potvrzovací rámec (ACK)