pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

upřesnění problému (přístupu) •              týká se "vícebodových" topologií –         kde je k jednomu přenosovému kanálu připojeno více stanic •         sběrnicová topologie •         topologie do hvězdy/stromu •         kruhové topologie –         netýká se dvoubodové topologie   •              týká se hlavně sítí LAN –         které používají "vícebodové" topologie •              sítí WAN se týká jen zřídka –         WAN většinou používají dvoubodové spoje mezi uzly –         výjimky: •         např. satelitní spoje