pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

kolizní domény v Ethernetu •              kolize v Ethernetu se šíří přes tzv. opakovače (repeater-y) –          "zastavují se" až na mostech, přepínačích, směrovačích atd. •              kabelové segmenty, spojené pomocí opakovačů, tvoří tzv. kolizní doménu •              fungování přístupové metody Ethernetu (CDMA/CD) vyžaduje, aby se "informace o kolizi" rozšířila po celé kolizní doméně v určitém maximálním čase –          tento čas je definován standardem: 51,2 ms –          při přenosové rychlosti 10 Mbps to odpovídá 512 bitům, alias 64 bytům   •              důsledky: –          velikost kolizní domény je omezena •         aby se "stihlo" 512 bitů (51,2 ms) •         omezen je počet opakovačů v kolizní doméně •         pravidlo 5:4:3 –        max. 5 segmentů, max. 4 opakovače, max. 3 "obydlené segmenty" –          uzel, který vysílá a dostane se do kolize, nesmí hned přestat vysílat •         musí zajistit, aby se informace o kolizi dostala do všech "koutů" kolizní domény •         pokračuje vysíláním speciálního "jam signálu", do konce intervalu 51,2 ms od začátku vysílání –          uzlu, který vysílá, stačí monitorovat dění na přenosovém médiu po dobu 51,2 ms (prvních 512 bitů přenášeného rámce) •         později už nemůže dojít ke kolizi