pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

obecné vlastnosti metod CSMA/CD •              nezaručují výsledek –         že zájemci se v konečném čase podaří odvysílat –         kvůli náhodnému prvku (jsou neřízené) •         následné kolize se mohou opakovat libovolně dlouho, byť pravděpodobnost rychle klesá •              mohou být velmi efektivní –         v případě nižší zátěže mají téměř nulovou režii •              při vyšší zátěži vykazují nestabilitu –         zvyšování intenzity požadavků vede na horší chování metody –         předpokládalo se, že budou využívány při nízké zátěži sítě •         dnes nebývá vždy splněno!! •              Ethernet –         používá přístupovou metodu CSMA/CD •         1-persistentní metodu (CSMA) s detekcí kolize (CD) •              standard pro Ethernet vydala a udržuje IEEE a její pracovní skupina 802.3 –         místo "Ethernet" se říká "sítě na bázi CSMA/CD" •         jméno Ethernet bylo původně chráněnou známkou firmy Xerox