pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

řešení kolizí (v metodách CSMA/CD) •              snaha kolizím předcházet –         pouze snižuje četnost kolizí, ale nedokáže je eliminovat •              co dělat, když už ke kolizi dojde? –         pokud by se všechny uzly, zúčastněné v kolizi, zachovaly stejně, pak by zákonitě došlo k další (následné) kolizi •              jak se vyhnout následným kolizím? –         uzly se mezi sebou nemohou domluvit •         nemají jak/čím –         proto musí nastoupit "náhodný prvek" •         uzel se odmlčí na náhodně zvolenou dobu, a teprve pak se pokouší o vysílání znovu •              "náhodě je třeba pomoci" –         pouhé odmlčení na náhodnou dobu nemusí stačit •         následným kolizím stále nezabraňuje –         používá se "zesílení náhody" •         zvětšuje se interval, ze kterého si uzel náhodně volí délku svého odmlčení •         při každé následné kolizi se tento interval zdvojnásobí –       při úspěšném odvysílání se zase vrátí na původní hodnotu –       v Ethernetu: opakuje se 16x, pak to uzel vzdá –       tzv. binary backoff