pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

proč je Ethernet 1-persistentní? •              autoři Ethernetu znali "křivky výtěžnosti" (předchozí slide) –          věděli, že 1-persistence nejhůře vytěžuje sdílené přenosové médium •              přesto si vybrali 1-persistentnost!! •              důvod: –          nešlo jim tolik o vytížení přenosového média •         předpokládali relativně slabý  provoz –          dbali také na latenci •         za jak dlouho se uzel dostane k vysílání –        od okamžiku, kdy o to projeví zájem –          zde je jednoznačně výhodnější 1-persistence •         uzel to "nevzdává zbytečně" •              příklad: 0-persistence         –          uzel, který chce vysílat, ale zjistí že právě probíhá jiné vysílání, se ihned odmlčí na náhodně zvolenou dobu •         s vysokou pravděpodobností to vzdává zbytečně !!!! •         pravděpodobnost, že by čekal na konec vysílání společně s jiným uzlem, a pak se dostali do kolize, je relativně nízká!! •         kdyby vytrval, mohl se dostat ke slovu dříve         •               1-persistence –          riskuje, ze se na konci právě probíhajícího vysílání dostane do kolize s jiným "čekajícím uzlem" –          ale vzhledem k předpokladu nízkého provozu je  pravděpodobnost malá – a uzel se dostane ke slovu rychle