pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

metody CD (Collision Detect) •              snaží se detekovat výskyt kolizí –         metody „bez CD“ pokračují ve vysílání, i když ke kolizi došlo •         tím se zbytečně plýtvá přenosovou kapacitou –         metody CD využívají schopnost detekce k (téměř) okamžitému ukončení vysílání •         detekce kolize je analogová záležitost •         ve skutečnosti se vysílání, způsobující kolizi, nesmí okamžitě ukončit –       musí ještě určitou dobu trvat, aby jej stihly zaznamenat také ostatní uzly v segmentu (v tzv. kolizní doméně) –       Ethernet: místo dat se vysílá tzv. jam signál (utvrzující kolizi) •              obecně: –         CSMA/CD je celá skupina přístupových metod •         CS – s příposlechem nosné •         MA – s vícenásobným přístupem •         CD – s detekcí kolizí •         rozdíl může být např. v persistentnosti –       jak se uzly chovají, když zjistí že právě probíhá nějaké vysílání •         nebo v reakci na výskyt kolize –         jedna konkrétní „instance“ je dle IEEE 802.3 (v Ethernetu) •         přístupová metoda Ethernetu je typu CSMA/CD –       je 1-persistentní –       teprve při zjištění kolize se uzel, zúčastněný v kolizi, odmlčí na náhodně zvolenou dobu