pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

metody CSMA - persistentnost •              „čistá“ Aloha nemonitorovala provoz na kanále –          nerozpoznala, že už někdo vysílá •              metody CS (Carrier Sense) využívají možnosti „odposlechu nosné“ –          vzdálenost (doba) přenosu je tak malá, že lze rozpoznat "právě probíhající" vysílání •              využití příposlechu (chování uzlu): –          poslouchej nosnou, a pokud nikdo nevysílá, můžeš začít vysílat sám •              efekt: –          předchází se tak kolizím –          ale kolize stále nejsou vyloučeny!! •         pouze se tím snižuje jejich počet •              otázka: –         co dělat, když zájemce o vysílání zjistí, že právě vysílá někdo jiný (že kanál je obsazen)?   •              možnosti: –         persistentní chování: čeká, až vysílání skončí, a pak začne vysílat –         0-persistentní, ne-persistentní: odmlčí se na delší dobu                   –        p-persistentnost: •         s pravděpodobností p vytrvá (čeká) •         s pravděpodobností 1-p to vzdá (odmlčí se)