pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

neřízené distribuované metody - Aloha •              metoda Aloha (tzv. „čistá“) –          vznikla na univerzitě na Havajských ostrovech •         potřebovali přenášet data mezi ostrovy, neměli vhodnou infrastrukturu –          využívá rádiového přenosu •         přenosu „éterem“, jedním společným kanálem se všesměrovým šířením •         nesnaží se monitorovat stav přenosového kanálu (zda právě někdo jiný vysílá) !!! –          strategie (fungování přístupové metody): •         odešli když potřebuješ (na nikoho se neohlížej) •         pokud nedostaneš včas potvrzení, opakuj •               potvrzování –          zda byl přenos úspěšný, se pozná až podle toho, že druhá strana potvrdí příjem •               slotted Aloha –          "éter" je rozdělen časovým multiplexem na sloty odpovídající velikosti rámců •         uzel může začít vysílat vždy jen na začátku slotu •         ke kolizi buď nedojde vůbec, nebo  se "setkají" celé rámce •         efektivnost max. do 36%