pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

udržování (logického, fyzického) kruhu •              přidávání nových uzlů: –          každý uzel má pevně danou adresu –          uzly jsou v logickém kruhu uspořádány podle adres –          každý uzel pravidelně vysílá výzvu typu „připoj se“, určenou novým uzlům •         udává adresu svou a svého následníka •         vyzývá nově příchozí uzel s adresou „mezi“ •         pokud se ozve 1 nový uzel, OK •         pokud se ozve více, řeší se následně jinak •              inicializace kruhu, ztráta tokenu: –          uzel který po definovanou dobu nezaznamená žádný provoz usoudí, že je sám –          vyšle výzvu „claim token“ (chci generovat oprávnění) –          pokud nikdo nezareaguje (neprotestuje), vygeneruje oprávnění a vytvoří 1-členný logický kruh –          „protesty“ se řeší rozpočítáním podle adres (á la prioritní přístup)   •              problém s fyzickým přerušením (fyzického, logického) kruhu –          řeší pomocí tzv. bypass-ů •         technické zařízení, při odpojení uzlu zajistí zachování kruhu – propojí rozpojené větve           –          řeší se pomocí koncentrátorů •         nahrazují "externí" kruhovou topologii "interní" kruhovou topologií •         analogie bypassu je realizována uvnitř koncentrátoru, elektronickou cestou –        stačí odpojit příslušný uzel