pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

logický kruh – metoda Token Passing •              možnosti: –          lze garantovat právo k vysílání do doby x •         když si každý z n uzlů podrží oprávnění nejdéle po dobu x/n –          lze podporovat i priority •              předpoklady: –          musí  být definována pravidla ošetřující singulární situace, typu: •         ztráta oprávnění •         přistoupení nového uzlu (zapnutí počítače) •         vystoupení z logického kruhu •         ...... •              vždy jeden z uzlů je v roli tzv.        aktivního monitoru –          má řídící funkce, –          řeší nestandardní situace –          rozhoduje … •              ostatní uzly jsou v roli záložních (standby) monitorů –          jsou připraveny převzít roli aktivního monitoru