pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

řízené distribuované metody •              nemají centrálního arbitra •              mají plně deterministická “pravidla hry“ •              počítají s důslednou disciplínou všech uzlů –         že každý dodrží stanovená „pravidla hry“ –         algoritmus přidělování „běží“ na všech uzlech •              varianty: –         rezervační metody –         prioritní přístup –         metody s předáváním pověření (metoda logického kruhu)   rezervační metody: •              distribuovaná obdoba přidělování na žádost •              typické řešení: –         „éterem“ koluje (je pravidelně vysílán) zvláštní rezervační rámec •         každý uzel zde může vyjádřit svůj požadavek •         každý uzel bude mít úplnou informaci o všech požadavcích všech uzlů –         rezervační rámec může mít podobu bitové mapy