pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

příklad: synchronizace z dat •              myšlenka: –          přenášený signál nebude obsahovat žádné časování –          příjemce si průběžně seřizuje hodinky podle datových bitů •         v okamžiku výskytu hrany která signalizuje bit •              problém: –          mohou se vyskytnout dlouhé posloupnosti bitů, které negenerují žádnou změnu přenášeného signálu •         hodinky příjemce by mohly ztratit synchronizaci •              řešení: –          technika bit-stuffing (vkládání bitů) •         pokud by se vyskytla příliš dlouhá sekvence bitů, která by mohla způsobit ztrátu synchronizace, odesilatel vloží do odesílaných dat vhodný bit, který vyvolá hranu –        a příjemce ji zase odstraní •         používá se i jinde –        pro tzv. framing, u bitově orientovaných protokolů •              příklad (techniky bit-stuffing): –          je známo, že hodinky příjemce "vydrží" 7 bitových intervalů bez synchronizace •         při 8 a více by se již rozešly –          řešení: •         na straně odesilatele: za každou šestou (po sobě jdoucí) nulu zařadí jeden jedničkový bit •         na straně příjemce:  po každých 7 souvislých nulách smaže následující jedničku –          "spotřeba" •         zvyšuje se tím počet přenesených bitů, •         již to není 1 bit = 1 změna přenášeného signálu •         ale je to velmi blízko (limitně rovno)