pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

příklad – časování spolu s daty •              příklad: kódování Manchester (např u Ethernetu) –          uprostřed každého bitového intervalu je vždy hrana, která "nese" data (svou polaritou) –          současně tato hrana může sloužit i pro potřeby synchronizace •         vyskytuje se vždy, bez ohledu na hodnotu dat •              příklad: kódování "diferenciální Manchester" (např. u Token Ringu)  –          uprostřed každého bitového intervalu je hrana, slouží pouze potřebám časování –          data "nese" hrana/absence hrany na začátku bitového intervalu •         data nesdílí stejnou hranu s časováním !!! •              představa: –         časování se smíchá s daty •         sloučí (sečte) se datový a časovací signál –         příjemce využije "časovací část" pro průběžné seřizování svých hodinek •              nevýhoda: –         modulační rychlost (i šířka pásma) je 2x vyšší než přenosová rychlost !!! •         na 1 bit jsou 2 změny signálu