pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

synchronní přenos •              synchronní přenos: –         synchronizace je udržována trvale –         přenáší se celé souvislé bloky dat •         libovolně velké!! –         synchronizace se udržuje  po celou dobu přenosu souvislého bloku •         někdy se udržuje i mezi bloky •         jindy se mezi bloky neudržuje –       hodinky odesilatele i příjemce se se mezi bloky mohou "rozejít", a na začátku nového bloku se zase "zasynchronizovat" •              výhody: –         synchronní přenos je obecně rychlejší než asynchronní a arytmický •         používá se na vyšších rychlostech •              způsob zajištění trvalé synchronizace: –         bloky jsou libovolně dlouhé = již není možné se spoléhat na to, že hodinky příjemce "vydrží" •         a "nerozejdou se" během přenosu bloku •              synchronizaci je třeba udržovat  průběžně –         průběžně seřizovat hodinky příjemce během celého přenosu –         možnosti: •         skrze samostatný "synchronizační" (časovací)  signál –       přenáší "tikání" hodinek odesilatele –       příliš nákladné, samostatný signál není k dispozici •         skrze redundantní kódování –       zahrnutí časového signálu do kódování jednotlivých bitů –       příklad: kódování Manchester •         synchronizací z dat