pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  40

poznámka •              příjemce by mohl regulovat tok dat i tím, že nebude potvrzovat přijaté rámce –         nebude posílat žádná potvrzení •              odesilatel bude čekat na vypršení timeoutu, a pak vyšle rámec znovu •              bude to fungovat, ale nebude to příliš „šetrné“ –         budou opakovány přenosy, které proběhly úspěšně, bude se plýtvat přenosovou kapacitou –         hrozí nebezpečí, že při větším počtu neúspěšných pokusů (bez kladného potvrzení) to odesilatel vzdá •              v praxi se to nepoužívá