pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

příklad: řízení toku pomocí XON/XOFF