pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

problematika řízení toku •              podstata problému: –         rychlost (výpočetní síla) dvou komunikujících stran může být i dosti výrazně odlišná –         je nutné se vyvarovat toho, aby příjemce „nestíhal“ •         kvůli své rychlosti •         kvůli nedostatku bufferů •         ..... –         a musel kvůli tomu zahazovat správně přenesené rámce/pakety •              proto je nutné řídit tok dat mezi odesilatelem a příjemcem –         podle možností příjemce!!! •              lze řešit na různých úrovních: –         na úrovni jednotlivých znaků •         tzv. hardwarový handshake (využívají se k tomu samostatné signály, RTS a CTS rozhraní RS-232-C) •         tzv. softwarový handshake (příjemce posílá odesilateli znaky XON/XOFF, regulující tok dat) –         na úrovni celých rámců •         příjemce si reguluje, zda chce nebo nechce poslat další rámce