pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

varianta: návrat zpět •              alternativa k selektivnímu opakování •              řeší situaci kdy záporné potvrzení (informace o poškození určitého rámce) přijde se zpožděním –          v době kdy již byly odeslány nějaké další rámce –          řeší se „zahozením“ již odeslaných rámců •              odesilatel znovu vyšle poškozený rámec •              a po něm postupně vysílá následující rámce –          které již mohly být jednou odeslány •              nevýhody: –          „plýtvání“ přenosovou kapacitou •              výhody: –          příjemci stačí čekat na nový přenos poškozeného rámce, a pak pokračovat v příjmu dalších rámců   •              obecné vlastnosti kontinuálního potvrzování: –          dokáže lépe „snášet“ větší přenosové zpoždění •         hodí se i do prostředí WAN, kde přenosové zpoždění je velké –          používá se např. v protokolech TCP/IP •         potvrzování se používá v protokolu TCP, který zajišťuje spolehlivý přenos •         TCP se snaží průběžně adaptovat na podmínky přenosu –        dynamicky si upravuje různé časové limity a další parametry, aby se choval optimálně •              další otázky: –          kolik rámců si odesilatel může dovolit vyslat „dopředu“ •         ještě než dostane jejich potvrzení? –          odpověď záleží na konkrétní velikosti přenosového zpoždění, reakční době protistrany, velikosti rámců, .....