pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

kontinuální potvrzování, varianta se selektivním opakováním