pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

vlastnosti „stop&wait“ •              jednoduchá a přímočará implementace •              charakter přenosu vychází ryze poloduplexní –         nevyužívá se případné (plné) duplexnosti přenosové cesty •              používá se např. v protokolech IPX/SPX firmy Novell •              má smysl v sítích LAN, –         kde je přenosové zpoždění únosně malé •              ale nikoli v sítích WAN –         kde je zpoždění velké •              při větším přenosovém zpoždění se tento způsob potvrzování stává velmi neefektivní –         dochází k velkým prodlevám mezi přenosy jednotlivých bloků –         novellské protokoly IPX/SPX nejsou vhodné pro nasazení v rozlehlých sítích!!! –         řešení s IPX/SPX •         náhrada protokoly TCP/IP •         speciální úprava, která změní jednotlivé potvrzování  na kontinuální