pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

Stop&Wait ARQ •             jde o samostatné jednotlivé potvrzování –        samostatné = potvrzení je přenášeno jako samostatný (řídící) blok –        jednotlivé = potvrzován je každý jednotlivý rámec/paket •        kladně: že došel v pořádku •        záporně: že došel, ale nebyl v pořádku •        timeout: když potvrzení nepřijde do předem stanoveného intervalu (interpretuje se stejně jako záporné potvrzení) –       možné příčiny: »       rámec/paket vůbec nedošel, příjemce neví že by měl něco potvrdit »       ztratilo se potvrzení   •              průběh: –         odesilatel odešle datový rámec a čeká na jeho potvrzení (kladné či záporné) •         tj. další rámce ještě neodesílá –         příjemce odešle potvrzení •         kladné nebo záporné –         podle druhu potvrzení odesilatel buď opakuje přenos téhož rámce, nebo vyšle další rámec •         nebo čeká na vypršení timeoutu, které interpretuje stejně jako záporné potvrzení