pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

potvrzování (acknowledgement) •              jde o obecnější mechanismus, který slouží (může sloužit) více účelům současně: –         zajištění spolehlivosti •         umožňuje, aby si příjemce vyžádal opakované zaslání poškozeného rámce –         řízení toku •         aby příjemce mohl regulovat tempo, jakým mu odesilatel posílá data •              existuje více možných způsobů jak realizovat potvrzování ("stupňů volnosti"): –         kladné a záporné potvrzování •         potvrzují se správě resp. chybně přijaté bloky –         jednotlivé a kontinuální potvrzování •         podle toho, zda odesilatel vždy čeká na potvrzení nebo odesílá "do foroty" –         samostatné a nesamostatné potvrzování •         zda potvrzení cestuje jako samostatný rámec/paket, nebo je vnořeno do datového rámce/paketu –         metoda okénka –         ........