pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

CRC – Cyclic Redundancy Check •              posloupnost bitů, tvořící blok dat, je interpretována jako polynom –         polynom nad tělesem charakteristiky 2, kde jednotlivé bity jsou jeho koeficienty •         …. + 1.x14 + 0.x13 + 0.x12 + 1.x11 + …     •              tento polynom je vydělen jiným polynomem (tzv. charakteristickým polynomem) •         např. CRC-16: x16 + x15 + x2 + 1 •              výsledkem je podíl a zbytek –         v roli zabezpečení se použije zbytek po dělení charakteristickým polynomem •         chápaný již jako posloupnost bitů •              schopnosti detekce jsou "vynikající": –         všechny shluky chyb s lichým počtem bitů –         všechny shluky chyb do velikosti n bitů •         kde n je stupeň charakteristického polynomu –         všechny shluky chyb velikosti > n+1  s pravděpodobností 99.99999998% •         CRC-32