pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

parita •              paritní bit –          bit přidaný navíc k datovým bitům –          sudá parita: •         paritní bit je nastaven tak, aby celkový počet 1 byl sudý –          lichá parita: •         … aby byl lichý –          jedničková parita: •         paritní bit pevně nastaven na 1 –        nemá zabezpečující efekt –          nulová parita •         … nastaven na 0 •              příčná parita: –         po jednotlivých bytech/slovech •         informace o tom, který byte (slovo) je poškozen, je nadbytečná –       stejně se znovu posílá celý blok (rámec, paket) •              podélná parita: –         parita ze všech stejnolehlých bitů všech bytů/slov