pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

obecná představa •               odesilatel podle obsahu přenášeného bloku vypočítá "zabezpečovací údaj", který připojí k datovému bloku a přenese •               příjemce znovu vypočítá "zabezpečovací údaj" (stejným postupem) a porovná jej s přijatým zabezpečovacím údajem