pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

jak řešit detekci? •              možnosti detekce chyb: –         parita (příčná a podélná) •         má nejmenší účinnost –         kontrolní součty •         lepší účinnost –         cyklické redundantní kódy (CRC) •         zdaleka nejlepší účinnost •              druhy chyb: –         pozměněná data •         některé bity jsou změněny –         shluky chyb •         celé větší skupiny bitů/bytů jsou změněny nebo ztraceny –         výpadky dat •         například ztráta celého rámce   •              u synchronních protokolů: –         stačí detekovat chybu/bezchybnost na úrovni celých rámců/paketů •         kvůli možnost vyžádat si opakované vyslání –       to se dělá pro celé bloky –         informaci o chybě v určitém bytu by nebylo možné využít •         stejně by se znovu přenesl celý rámec/paket •              obecná představa: –         k přenášeným datům se připojí "zabezpečovací údaj"