pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co jsou "techniky přenosu dat"? •              obecně: –         všechno, co se týká samotného přenosu dat •         způsoby, postupy, …. •              patří sem: –         paketový přenos •         přenos dat na principu přepojování paketů – bylo dříve –       první přednáška, jako jedno ze základních "paradigmat" •         podobně: přenos buněk, přenos na principu přepojování okruhů –         spolehlivý a nespolehlivý přenos –         spojovaný a nespojovaný přenos –         přenos "best effort" a s QoS •         vše bylo dříve (1. přednáška)   •              dále také: –         simplexní, duplexní a poloduplexní přenos •         jak je to s přenosem v různých směrech –         asynchronní, arytmický a synchronní přenos •         jak je to se vzájemnou synchronizací příjemce a odesilatele –         izochronní přenos •         je přenos v reálném čase? –         zajištění transparence dat •         kdy jsou přenášená data příkazy a kdy "čistá data" –         framing (zajištění synchronizace na úrovni rámců, paketů, buněk, …) •         jak správně rozpoznávat celé rámce, pakety … –         detekce chyb –         zajištění spolehlivosti přenosu –         řízení toku