pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

zajištění spolehlivosti •              může být realizováno na kterékoli vrstvě –         kromě fyzické •              TCP/IP: –         řeší se až na transportní vrstvě •         protokol TCP •              RM ISO/OSI: –         očekává se od všech vrstev, počínaje linkovou vrstvou •              princip a způsob realizace je v zásadě stejný na všech vrstvách •              podmínkou je schopnost detekce chyb –         schopnost rozpoznat, že došlo k nějaké chybě při přenosu •         musí být použit vhodný detekční mechanismus •              co dělat, když se zjistí chyba při přenosu? –         nespolehlivý přenos: nic •              spolehlivý přenos: –         postarat se o nápravu •              možnosti: –         použití samoopravných kódů •         např. Hammingovy kódy •         problémem je velká míra redundance, která zvyšuje objem přenášených dat –       současně nízká účinnost •         používá se jen výjimečně –         pomocí potvrzování •         příjemce si nechá znovu zaslat poškozená data •         podmínkou je existence zpětné  vazby / zpětného kanálu –       alespoň poloviční duplex, aby příjemce mohl kontaktovat odesilatele