pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

rámce s pevnou velikostí •               v telekomunikacích se často používají rámce pevné velikosti –          nejvíce v rámci digitálních hierarchií •         PDH, SDH, SONET …. –          začátek bloku (rámce) obsahuje speciální bitovou sekvenci –          údaj o délce/konci není nutný •         předpokládá se pevná velikost bloku !!! –          nepoužívá se bit stuffing !!! •         příjemce zná velikost bloku a další bitovou sekvenci hledá až po "uplynutí" bloku •               příklad: rámec SONET –          Synchronous Optical NETworking –          rámec má pevnou velikost 810 bytů (90 "sloupců" x 9 "řádek")   •              příklad: rámec T1 –          23x 8 bitů •         pro 23+1 hlasových kanálů, každá z nich potřebuje přenést 8 bitů 8000x za sekundu •         rámec T1 se musí opakovat 8000x za sekundu