pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

bitově orientovaný přenos •              přenášený text je chápán jako posloupnost bitů –         tj. přenášená data nejsou členěna na znaky •              představa: –         v přenášeném řetězci bitů se hledá vzorek (posloupnost, značka), indikující začátek (konec) –         tzv. křídlová značka –         výskyt křídlové značky představuje začátek rámce •         konec může být také označen křídlovou značkou, nebo určen údajem o délce (za úvodní křídlovou značkou) •              zajištění transparence dat: –         aby se křídlová značka nevyskytla "v datech" •              řeší se pomocí techniky bit-stuffing –         příklad: •         tvoří-li křídlovou značku 8 po sobě jdoucích jedniček, pak •         odesilatel za každých 7 po sobě jdoucích jedniček přidá 0