pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

znakově orientovaný přenos :•             řenášená data jsou chápána jako posloupnost znaků –        každý o stejném počtu bitů •             jak rozpoznat začátek a konec? –        na začátek rámce dát speciální  „uvozující“ znak, a na konec „ukončující“ znak •        prefixovaný pomocí znaku DLE –        na začátek rámce dát speciální "uvozující" znak, a za něj údaj o délce rámce •             říklad: –        linkový protokol IBM BiSync •        z roku 1964