pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

zajištění transparence dat •              související problém: –         jak vždy spolehlivě poznat, která data jsou: •         řídící (hlavičky, patičky, příkazy atd.) a mají být interpretována •         "užitečná data" a nemají být nijak interpretována •              možné základní přístupy: –         samostatné přenosové kanály pro řídící příkazy a pro data •         někdy je možné, někdy ne –         sloučení příkazů a dat do jednoho přenosového kanálu •         častější •         nutné mít schopnost rozpoznat, kdy se jedná o "užitečná data" a kdy o příkazy •              příklady řešení (se společným přenosovým kanálem): –         prefixace speciálním ESCAPE znakem •         před každý znak, který má mít význam řídícího znaku, se umístí speciální "escape" znak –       např. znak DLE (Data Link Escape) ze sady ASCII •         případný výskyt speciálního escape znaku v "užitečných datech" se řeší jeho zdvojením –       příjemce musí druhý výskyt odstranit •         tzv. character stuffing –         prefixace speciální bitovou posloupností (tzv. křídlovou značkou) •         používá se u bitově orientovaných  protokolů, pro vyznačení začátku (a event. i konce rámce) •         případný výskyt speciální bitové posloupnosti v užitečných datech se řeší pomocí bit-stuffingu