pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

framing, aneb: synchronizace na úrovni ..... •              synchronizace na úrovni bitů –         jde o správné rozpoznání  jednotlivých bitů (bitových intervalů) •         to, co jsme až dosud popisovali •              synchronizace na úrovni znaků –         jde o správné rozpoznání celých znaků (u znakově orientovaných přenosů) •         při asynchronním (arytmickém) přenosu je to dáno start bity •         při synchronním přenosu je nutné „odpočítávat“ bity •              synchronizace na úrovni rámců –         alias tzv. framing –         jde o správné rozpoznání linkového rámce •         začátku, konce atd. •              příklady: –        znakově orientované linkové protokoly: •         přenáší data členěná na znaky •         pro vyznačení začátku/konce používají speciální znaky ASCII sady –        bitově orientované linkové protokoly: •         přenáší data jako posloupnosti bitů –       nečlení je na znaky •         pro vyznačení začátku/konce využívají speciálních bitových posloupností –       tzv. křídlových značek