pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

isochronní přenos •              isochronní: –          = "probíhající ve stejném čase" –          vhodné (nutné) pro multimediální přenosy •         obraz, zvuk –          může být určité přenosové zpoždění •         např. až 500 ms –          ale je požadována vysoká pravidelnost !! •         přenosové  zpoždění je konstantní a nemění se !!! •              důsledky "isochronnosti": –          data mají zaručeno, za jak dlouho se dostanou ke svému cíli •         nemusí to být "ihned", ale je to pravidelně   •              představa: –          jdou to asynchronní data, vkládaná do synchronního přenosového mechanismu •         například do časových slotů, event. přímo do bitových intervalů –          podstatné je: •         mezi jednotlivými "částmi" (asynchronních) dat  jsou vždy celistvé  násobky prázdných slotů intervalů) •              příklady: –          přepojování okruhů je (může být) isochronní –          časový multiplex (TDM) zachovává isochronní charakter –          statistický multiplex a přepojování paketů nejsou isochronní!!!