pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

princip vedení světla optickým vláknem